Nyheter

Med lang fartstid som utbygger av funkishus og -hytter har vi mye å dele fra våre erfaringer og opparbeidede kunnskap. På Nyheter-siden vår vil du finne nyttige tips, reportasjer, intervjuer og artikler om trender, til motivasjon og inspirasjon for deg som står i startblokkene eller er midt i byggingen av et (fritids)boligprosjekt.

En investering for fremtiden