Du bygger for fremtiden!

Urbanhus ønsker å gjøre bærekraft enkelt for deg. Vi tror at små skritt kan ha stor påvirkning og bety mye for både deg og planeten.

Det trenger ikke være så komplisert


Tenk størrelse. Hvor stor må boligen være?
Går du litt ned på areal reduserer du prisen,
det blir en mindre bolig å vedlikeholde og strømutgiftene reduseres.

Hvilke materialvalg går du for?
Det fins uendelig mye å velge mellom og våre aktører har gode alternativer til bærekraftige produkter og løsninger. Våre arkitekter hjelper deg med å finne frem til den beste løsningen for din bolig.

Energieffektivitet er viktig og det oppnår du ved å ta gode valg når det gjelder isolasjon, ventilasjon og varmesystemer.
Vi leverer alltid god standard, men ønsker at du er bevisst dine valg og tenker langsiktig. Vi veileder deg gjennom prosessen, slik at du kan ta de beste valgene for deg og din fremtid.

 

 

 


Miljø:
For å redusere den miljømessige påvirkningen skal det legges vekt på grønne byggeteknikker, miljø- og vedlikeholds vennlige materialer med lang levetid, samt optimalisering av energieffektiviteten i boligene.

Samfunn: Det er viktig at byggeprosjektene tar hensyn til lokalmiljø, samfunnsbehov og vektlegger gode arbeidsvilkår, sikkerhet og godt arbeidsmiljø.

Økonomi: Boligbygging påvirkning økonomien vår på flere måter.
Byggeprosjekter er dyre og ofte ressurskrevende, men er i de fleste tilfeller en god økonomisk investering.
Boligbygging bidrar også positivt med sysselsetting og økonomisk aktivitet i ditt nærområdet.

Les gjerne mer om våre tanker om bærekraft her.

 

Noe av det viktigste vi kan gjøre i forhold til innkjøp er å tenke lang holdbarhet, lite vedlikehold og kortreist der det er mulig.

Åse, Urbanhus

Vi har også utviklet en kompakt boligserie som er tilpasset Husbankfinanisering – Kompakt by Urbanhus

De er selvsagt moderne og funksjonalistiske i utrykket, men vi har vektlagt en smart utnyttelse av hver eneste kvadratmeter og en større bruk av standardmål på bl.a. vinduer. Spesialt godt egnet for førstegangsetablerere og for deg som bare ønsker å bo moderne og urbant på en mindre flate.


Se våre kompaktboliger her.