Velkommen som ny forhandler

Her finner du relevant informasjon som kan lede deg gjennom salgsprosessen. Våre arkitekter tegner om boliger fra vår hus- og hytte katalog, eller tegner fra scratch etter kundens ønske og behov.  

Arkitekturprosjektering

Potensielle kunder har ofte spørsmål om hvordan konseptet fungerer og ikke minst - hva koster et Urbanhus?

Urbanhus skreddersyr etter kundens ønsker og behov. Pris avhenger derfor av boligens utforming og valg av materialer. Vi anbefaler derfor at det refereres til erfaringstall/snittpris pr. kvm. 

For å danne et riktig prisbilde i ditt område anbefaler vi at du/dere sender ut 2-3 boliger på anbud til relevante leverandører med godt omdømme og setter opp budsjetter med nøkkelferdig leveranse. Urbanhus kontorer vil kunne veilede deg i denne prosessen, samt ta en kvalitetssjekk av postene i budsjett. Benytt gjerne malverk i Dropboxtilgangen for forhandlere.

Avdekke budsjett!

Vi vil alltid møte på noen drømmere og det er viktig at de avdekkes i en tidlig fase, slik at de ikke stjeler verdifulle tid.

Nesten uten unntak estimerer vi pris eller gir en gjennomsnittlig kvadratmeterpris i tidlig fase. Da siler man fort ut de useriøse interessentene og kan inngå en tegnekontrakt med de det er aktuelt å gå videre med.

Ha i tankene at dette kan være en kommende Urbanhusbygger og/eller en god ambassadør.

Eksempel på tilbakemelding til kunde.

Det kan være greit å ha en liten mal ferdig til å besvare henvendelser. 

Forslag til tekst kan være:

Vi pleier å ligge rundt ca kr. 27 000,- pr.kvm. (BRA) inklusiv arealet til garasjen for en nøkkelferdig leveranse hvor følgende inngår:
Grunnarbeider, betong, rørlegger, elektriker, kjøkken, parkett, innvendig maling, flis, trapp, ventilasjon, sentralstøvsuger, pipe/vedovn.

Utgangspunktet er da en bolig med plate på flat mark med standard leveranse og størrelse på ca 250 m2 BRA inkl arealet til garasjen.
Garasjen har naturligvis ikke samme kvadratmeterpris som boligen, men er et snitt-tall som er veiledende. Vi kalkulerer og priser i hvert enkelt tilfelle.

Gjør oppmerksom på at pris varierer i takt med ønskede kvaliteter og omfanget av gravearbeid.
Vi tilpasser gjerne en av våre boliger i katalogen til deres ønsker og behov, eller tegner fra scratch.

Urbanhus tar søknadsprosessen og stiller som ansvarlig søker ovenfor kommunen.

Ta mer enn gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål, og det beste er gjerne å ta ett uforpliktende møte på vårt kontor.
Kom gjerne med ett par forslag til dag/klokkeslett dersom dere ønsker et møte.

Les mer om prosessen med å bygge et Urbanhus her

 

Tegneavtaler

Når kunden er kjent med konseptet og budsjettet er avdekket, må du/dere inngå en tegneavtale for å formalisere oppdraget. Vi anbefaler at dere er godt kjent med «skrivet» (https://urbanhus.no/byggeprosess/) som omhandler byggeprosessen med Urbanhus. Der refereres det til en tegneavtale som vi anbefaler dere å inngå i en tidlig fase med kunden. Dette for å formalisere oppdraget og luke bort eventuelle slengere som benytter mange aktører til samme tjeneste. Denne lenken ligger i Dropbox for forhandlere og i egen fane på nettsiden til Urbanhus.

URBANHUS informasjon om tegne og byggeprosessen

Tegneoppdraget inngås gjerne etter en tomtebefaring eller et uforpliktende kundemøte.

Det ligger flere avtaleutkast i Dropbox for forhandlere. Velg det som passer best i hvert enkelt tilfelle.

Depositumsavtale for tegning 30t. for kunde.

Oppdragsavtale for tegning alt. 1

Oppdragsavtale for tegning alt. 2

 

 

 

Forhandler/arkitekt

Urbanhus krever også en formell bekreftelse for å starte opp et oppdrag.

Tegneoppdragsskjema for forhandler.

Oppdragsskjema fylles ut og sendes oss, så vil dere få tilbake en forventet oppstart og et estimert timeforbruk. Oppdrag fordeles etter kapasitet og fordeles av team ansvarlig for arkitekter, Ingebjørg Gjervan.


Urbanhus Kjededrift AS fakturer månedlig timeforbruk for hvert prosjekt, timebruken spesifiseres på vedlegg til faktura. Tegnerettigheter faktureres etter kontrakt og godkjent byggetillatelse fra kommunen.

Ansvarsrett

Forhandler er selv ansvarlig søker.

Urbanhus er kun ansvarlig for arkitekturprosjektering og planløsning. Samsvarsrett erklæring følger på byggemeldingstegninger.

Byggteknisk detaljprosjektering fylles ut av Optimera og andre utførende parter.

Rapportering

Urbanhus er avhengig av gode tilbakemeldinger og benytter Microsoft Power BI til å få oversikt over månedlig aktivitet. Dere vil få tilsendt en digital lenke hvor relevant informasjon må utfylles. Se link her  


Tallene som dere fyller ut er avgjørende for å ha hele bildet av hvordan virksomheten utvikler seg, og kunne sette i verk best mulig tiltak der det er nødvendig.

Markedsføring/Markedsmateriell

Hva ligger i kjedeavgiften?

Urbanhus markedsfører seg i stor grad gjennom Google søkeord og Google annonser samt sosiale medier som Facebook og Instagram. All form for trafikk inn til nettsiden blir målt gjennom Google Analytics for å optimalisere annonseringen på de ulike plattformene.

Vi er aktive på sosiale plattformer og får mange delinger og likes på grunn av godt bildemateriell. Urbanhus kjøper fototjenester for å fylle opp bildebanken med bilder av høy kvalitet.

Bildebanken som ligger på Dropbox er til fri benyttelse til nettside, markedsføring og sosiale medier. Vi oppfordrer sterkt våre forhandlere om å ta gode bilder av sine hus, slik at vi kan legge disse inn i bildebanken. Bildene vil også legges ut på flere plattformer som igjen vil skape trafikk inn til forhandler og Urbanhus. Deling og tagging av hverandres bilder skaper synergieffekter og en sterkere merkevare som Urbanhus og forhandler drar fordel av.

 

Markedspakke – skreddersydd tilleggstjeneste for ditt område

Annonsering med en lokal profil har vist gode resultater.

Kombinasjoner av ulike kanaler, sammen med remarketing gir best resultat.

Nå kan vi tilby dere flere markedspakker hvor vi mikser inn de kanalene vi har gode erfaringer fra.

Dropbox

Her ligger relevant informasjon for våre forhandlere. Du får din egen tilgang og kan laste ned dokumenter til din egen maskin.

 

Optimera

Optimera er vår hovedsamarbeidspartner og leverer byggevarer og tekniske tjenester.

Våre forhandlere forplikter seg til minimum 80% uttak av tunge byggevarer og får en lojalbasert bonus på basert på volum. Etter regnes og utbetales årlig.

 

Salgskalkyle/Kalkulasjon/Mengdeberegning

Her skal du/dere bruke en egen bestillingsmal som er tilpasset Urbanhus sin standard beskrivelse. Det har du/dere tilgang til på vår felles Dropbox.

Skjema fylles ut for hvert enkelt prosjekt og sendes teknisk@optimera.no

 

Konstruksjon

Optimera har egne sjekklister for tegning/arkitekt. Tegninger med sjekkliste skal sendes konstruktør teknisk@optimera.no for en vurdering og gjennomgang.

Det skal gis en rask tilbakemelding av eventuelle mangler eller konstruksjonsmessige utfordringer og eventuelle vurderinger skal foreligge før kalkulasjoner og mengdeberegninger utføres.

HUSNETT

Egen vareportal for Urbanhusforhandlere med tilgang til direkte leverandører, kontaktpersoner, konsepter, prisinformasjon etc. 

 

Øvrige samarbeidspartnere

 

Samtlige av våre samarbeidspartnere er informert om at vi har inngått forhandleravtale med dere og vil kontakte dere for en nærmere introduksjon av sitt produkt/tjeneste.

  • HTH
  • Trapperingen
  • Bo Andren
  • Gapo
  • Førre Trevare
  • Alutile
  • Sto